Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Silifke Ziraat Odası > Keçilerin Bakımı ve Beslenmesi

Keçilerin Bakımı ve Beslenmesi

Bölgemizde yetiştirilen kıl keçileri; uzun süreden beri Anadolu’da yetiştirilmekte olup, iklim ve çevre şartlarına uyum sağlamış, hastalık ve kötü çevre koşullarına dayanıklı, düşük kaliteli kaba yemlerden kolayca yararlanan, bakım ve beslenmeleri kolay, süt ve et verimiyle önemli bir   gelir kaynağı olan hayvanlardır.
         Kıl keçileri 180-200 gün sağılır ve keçi başına 70-100 kg süt verirler. Canlı ağırlıkları dişilerde 40-45kg, tekelerde 55-60 kg dolayındadır. Etteki verim oranı canlı ağırlığa göre  %50 dir.

         Keçilerin beslenmesi: Teke katım dönemi beslemesi yaklaşık 4-6 haftalık bir süreyi kapsar. Bu süre içinde süt keçilerine 1-1.5 kg a kadar kuru ot ve 250-300 g arpaya eşdeğer karma yem verilebilir. Ancak, keçiler dışarıda otluyorsa, ayrıca kuru ot vermeye gerek yoktur, yalnız karma yem verilir. 

      Tekelerin beslenmesi: Tekelerin beslenmesine, aşım döneminden önce başlanarak verilen toplam yem %10-15 düzeyinde artırılır. Bu düzey aşım dönemi boyunca, hatta aşımdan sonra 4-5 hafta daha sürdürülür. Teke katım döneminde, serbest olarak yedirilen kaliteli kuru ot yanında teke başına günde

300-500 g fenni yem verilir. Teke katım döneminde keçi ve tekelerin mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak için yalama taşından  yararlanılmalıdır. Genç tekelere  ilave olarak günde 1 yumurta ve kuru üzüm verilebilir.

       Flushing: Teke katılmadan 2-3 hafta önce başlayan enerjice zengin yemlerle beslemedir;

Hayvanların eşzamanlı kızgınlığa gelmesini ve doğurmasını sağlar

İkizlik oranını %20-60 oranında arttırır

Gebeliğin ilk 3 haftasına kadar devam eder

Erken yavru ölümleri önlenir

Doğuma 1,5 ay kala tekrar ilave besleme yapılır

Gebelerde %10 canlı ağırlık artışı sağlanır

Daha sağlıklı ve iri oğlak alınır

Keçilerin hastalığa karşı direnci artar

Keçilerin süt verimi artar

Sütçü keçi başına verilecek karma yem miktarı, 40-50 kg lık keçiler için gebeliğin  ilerleyen dönemlerinde 200 g dan başlayarak 600-700 g kadar yükseltilebilir.

       Keçilerde Çiftleşme  Zamanı: Dişi oğlakların ortalama ergenlik yaşı 5-7 aydır. Damızlıkta kullanma yaşı 15-18 aydır. Dişiler ergin yaş ağırlığının ortalama %50 sini kazandıkları zaman

(yaklaşık 20 kg) ergenliğe erişmiş kabul edilirler.
       Keçiler, mevsime bağlı kızgınlık gösteren hayvanlardır. Sonbaharda kızgınlık gösterirler. Kızgınlık süresi 1-2 gündür. Keçilerde yumurtlama kızgınlık süresinin sonuna doğru şekillenir. Kızgınlık döngüsü ortalama olarak 21 gündür.  
      Teke Katım Zamanı: Keçilerde, yüksek seviyede gebelik sağlamak için çiftleştirme kızgınlık
süresinin ikinci yarısında yapılmalıdır.  

        Sabah kızgınlık   gösteren dişilere  akşam; akşam kızgınlık gösteren dişilere sabah teke katılmalıdır. Serbest aşımda 30-35 keçiye  1 ergin teke veya 15 keçiye 1 genç teke katılmalıdır. Elde aşımda teke daha az yıpranacağından 60-90 dişi hayvan hesaplanmalıdır. Ortalama teke katım süresi kızgınlık döngüsüne göre 1,5-2 aydır.

Gebelik dönemi: Ortalama gebelik süresi 5 aydır. Gebe keçilerde gebeliğin son 1.5 ayı oğlağın ana karnında en hızlı büyüdüğü ve memenin giderek geliştiği döneme rastlar. Bu dönemde dengeli ve yeterli beslenen anaç keçilerin oğlakları iri doğar ve

memenin süt üretme gücüde artmış olur. Ayrıca ananın güçlü kalması da sağlanır. Sütçü keçi başına verilecek karma yem miktarı, 40-50 kg lık keçiler için gebeliğin  ilerleyen dönemlerinde 200 g dan başlayarak 600-700 g kadar yükseltilebilir. Kaliteli kuru ot miktarı 0.5 ile 0.8 kg arasında değişebilir.

         Kaliteli yavrular alabilmek için kullanılan damızlıkların da iyi seçilmesi ve iyi beslenmesi gerekir. Teke katımından önce hayvanların paraziter mücadelesi yapılmalı ve döl verimini arttırmak için vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır.