Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Silifke Ziraat Odası > Toprak Analizi

Toprak Analizi

SİLİFKE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

 

Adres  :Saray Mah. Sanatçılar 2 Sok.   

                                                    Kat:3 No:16      Telf   :0 324 714 49 13                                                       

Faks :0 324 714 49 13

 

                                              
T.C.

SİLİFKE

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI


TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 


BROŞÜR NO:2016-6

 

                                  TOPRAK ANALİZİ             

                         

 HAZIRLAYAN  :   İBRAHİM SERHAT GÖKTAŞ

                                        TARIM DANIŞMANI                                                                                                   

                                                 

NEDEN TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMALIYIZ ? 

    

Toprak analizlerine dayalı gübreleme programlarının uygulanması, toprakta besin elementleri arasında bulunan dengeyi koruyarak; kaliteli ve bol ürün almayı sağlarken dengeli beslenen bitkinin hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Gerekli miktarda gübre uygulanması ile de ekonomik açıdan bir rahatlama sağlayacaktır.

     

 Unutmamalıyız ki; Ekonomik ve faydalı bir gübreleme; toprak analizi sonucuna göre yapılan gübrelemedir. Fazla gübre kullanımı sonucunda fazla ürün alacağımız anlamına gelmez.

     

 TOPRAK ANALİZİ YAPILMADAN TARLAYA GÜBRE VERİLİRSE ŞU YANLIŞLIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR;

 

   1- Gereğinden çok fazla  gübre kullanılır, fazla gübre ile hem masraf artar, hem de bitkilere zarar verir.

 

  2-Gereğinden az gübre kullanılırsa verim ve kalite düşer.

     

  3-Yanlış gübre kullanılarak verimin düşmesi yanında , gereksiz gübre israfı yapılır.

                    

TORBAYA KONULACAK ETİKET AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ TAŞIMALIDIR.

 Tarla Sahibinin adı soyadı,ili,ilçesi,köyü,arazinin mevkisi,ekilecek ürün,sulanıp sulanmadığı, numunenin alındığı derinlik,numunenin alındığı tarih etiket üzerine yazılır.

 TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ

 1-Önceden gübre veya kireç konulmuş yerlerden   

 2-Hayvan gübresi yığılan yerlerden

 3-Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden

 4-Sap, kök, yaban otlarının yakıldığı kısımlardan

 5-Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden

 6-Dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlarından

 7-Sıraya gübreli ekim yapılan ürünlerde sıra üstlerinden

 8-Gübre atılan tarladan örnek alınmaz

 9-Bağ ve Meyve ağaçlarında  0-30 cm derinlikte alınan örnekler bir kovaya, 30-60 cm bir kovaya, 60-90 cm bir kovaya alınır.ayrı ayrı etiketlenir.10-İçinde varsa eğer taş parçacıkları temizlenir.

11-Bu şekilde hatlardan alınana örnek karıştırılır.

12-1-2 kg kadar alınan toprak örneğinde gerekli bilgi kartı yazılarak poşet içerisine bırakılır.

4-Gübre yanlış bir zaman ve şekilde uygulanabilir. Bu şekilde yapılan bir gübrelemenin ürün artışı üzerindeki etkisi ya az veya hiç olmayabilir

5-Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direnci azalır


TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 1-Toprak örneklerinin alınması hiç zor değildir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus alınan toprak örneğinin tarlayı yeterince temsil etmesi gerekir.

 2- Bir tarlanın toprağı aynı tarla içerisinde değişik özellik gösterebilir. Bu değişiklikler renk, meyil, toprağın derinliği, yapısı ve işleme şeklinden kaynaklanabilir. 

 3-Toprak örneği alınmadan önce tarladaki gözle görülür farklılıklar tespit edilir. Her farklı bölgeden ayrı ayrı toprak örnekleri alınmalıdır. Eğer tarlada farklılık yok ve tarla büyük ise karışık toprak örneği alınır.

 

TOPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINIR?

 

1-Toprak örnekleri ürün ekiminden 15-20 gün önce alınmalıdır.            

2-Örnek alma işlemi, arazide, zik-zak hatlar üzerinde yapılmalıdır.

3-Bu hatlar üzerinde arazinin büyüklüğüne göre, 8-10 yerinden örnekler alınmalıdır. 

4-Toprak numunesi alınırken hatlar üzerinden V Harfi şeklinde bir çukur kazılır.

5-Sonra çukurun düzgün yüzeyinde 3-4 cm kalınlığında 1 karış boyunda (15-20cm) bir toprak alınır.


6-  Tek yıllık bitkilerde 0-30 cm derinlikte toprak örneği alınmalıdır

7-Bağ ve Meyve ağaçlarında 0-30, 30-60,   60-90 cm derinliklerinden karışık toprak örneği alınmalıdır.

   -Yeni bir bağ tesisi için toprak örneği 0-30, 30-60 ve 60-90 cm. derinliklerden alınmalıdır

  - Yeni bir meyve bahçesi tesisi için 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm. derinliklerden alınmalıdır.

8-Meyve ağalarında taç iz düşümü şeklinde örnek alınır.