Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Silifke Ziraat Odası > Kuzu-Oğlak Bakımı ve Beslenmesi

Kuzu-Oğlak Bakımı ve Beslenmesi

AĞILLARIN ÖNEMİ

Temiz altlık + havadar ağıl = sağlıklı kuzu-oğlak

Kuru ve temiz ağıl=sağlıklı kuzu-oğlak

·        Bağırsak-Akciğer enfeksiyonlarının temel nedeni

·        Sıkışıklık terleme nedeni

·        Yüksek nem-ıslaklık solunum güçlüğü

·        Düşük nem-toz solunum yollarında tahribat

·        Altlık kalitesi ve temizliği enfeksiyon nedeni

 

AĞILLARIN ÖZELLİKLERİ

Taban için  8-10 cm sıkıştırılmış toprak gerekli

Ağıllar doğu-güney cepheli

Ortam ısısı 150C

Kuzu-oğlak başına 0,5m2 kapalı alan

Kuzu-oğlak başına 1m2 gezinti alanı

Kapalı ağıllarda pencere alanı soğuk yörelerde ağıl taban alanın %  5 , sıcak yörelerde % 10

10 oğlak için 5 m2 kapalı alan, 10 m2 gezinti alanı

10 oğlak için 25 cm havalandırma penceresi

 

BAKIM VE BESLEME

İlk gün 2 saat içerisinde 100-200ml kolostrum

Soğuk, rüzgar ve nemden koruma

Üşüyen ve aç kalan yavrular komadan ölürler

1-2 gün ana yanında doyasıya besleme

Başlangıcında süt miktarı az, öğün sayısı fazla

Süt miktarı arttırılır iken öğün sayısı azaltılır

Emzirme süresi 2-2.5 ay

Emzirme süresi 4-5 haftadan az olamaz

Süt tüketimi  400-500 g dan 2 kg’ ye kadar

50 gr yem +devamlı temiz su

3 Haftadan 9. Haftaya kadar  kuzu-oğlak başlangıç yemi(1,5 ay)

9. haftadan sonra kuzu ve oğlak büyütme yemi (2 ay boyunca)

Kuzu ve oğlaklara verilecek yoğun yem en az %18-20 ham protein ve 2800 Kcal / kg ME

15 günlükten sonra yalama taşları

Peynir suyu ise 2 aylık sonra günde  1-2 lt (alıştırarak)

Sütten kesilmiş oğlaklara 100 g kaba yem ve erkekler için %18 proteinli, dişiler için ise %16 proteinli kesif yem

Oğlakların rasyonlarında kuzuların rasyonundan daha fazla proteine gereksinim vardır

Arpa ve mısırın dengeli olduğu kesif yemi alan oğlaklar arpaya dayalı kesif yemi alanlardan daha fazla canlı ağırlık kazanır

Kuzu ve oğlaklar 5-6 aylık yaştan sonra sağmal koyun ve keçilerin yemleri ile beslenebilir.

İyi kalite kuru ot + günlük 250-300g yoğun yem.

Kaba yemin kalitesi düşükse verilecek yoğun yem miktarı 500-700g.

Örnek  :350 g arpa + 100 g küspe

Örnek  :250 g arpa +100 g küspe + 100 g mısır

Günlük silaj miktarı 1-2 kg (Alıştırarak artış)

Ergin bir keçi için kapalı alanda 1.00 m²

Doğum yapacak hayvanlara 1.5 m² alan bırakılmalıdır