Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Silifke Ziraat Odası > SİLİFKE

SİLİFKE

1. İLÇE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Silifke’nin Tarihi

 

Silifke yöresinin arazi durumunu beğenen, iklim ve toprağın insan yaşayışındaki önemini anlayan eski çağların insanları, burada zengin uygarlıklar kurmuşlar ve yüzyıllarca yaşamışlardır. Bunların ilki M.Ö. 7. yüzyılda şimdiki Taşucu Mahallesinin yerinde Grekler tarafından kurulmuştur. O zamanlar “Holmi” olarak adlandırılan bu kent korsanların devamlı baskın ve yağma yapmaları nedeniyle gelişme ortamı bulamamış ve M.Ö. 4. yüzyıldan sonra zayıflamaya başlamıştır. Bu zayıflama sonrasında Büyük İskender’in komutanlarından ve Suriye Krallığı’nın kurucusu olan Selefkos Nikator, Holmi Şehri’nin zayıf durumundan faydalanarak yönetimi ele geçirmiş, halkını da şehir olmaya en uygun yer olarak beğendiği Silifke’nin şimdiki yerine yerleştirmiştir. Böylece M.Ö. 3. yüzyılda Silifke Şehrini kurmuş, adını da Selefkos’un Şehri anlamına gelen Selefkiya’ya çevirmiştir. M.Ö. 1. yüzyılda Romalıların yönetimine giren Selefkiya’ya bu dönemde kaleler, saraylar, sarnıçlar, köprüler, hamamlar, tiyatrolar ve tapınaklar yaptırılmıştır. Romalıların ikiye parçalanmasından sonra M.S. 4. yüzyılda Bizanslıların eline geçen Selefkiya 5. yüzyılda Hıristiyanların önemli ziyaret yerlerinden biri olmuştur. Silifke M.S. 7. yüzyılda Emevilerin daha sonra Abbasilerin eline geçmiş, kısa bir zaman haçlı ordularının yönetiminde kalmıştır. Haçlı komutanlarından Alman Kralı Frederik, Konya’dan Silifke’ye gelirken Göksu Irmağı’nda boğularak ölmüştür. 12. yüzyılda Silifke ve yöresi Ermeni Krallığı’nın yönetimine girmiştir. 13. yüzyılda Selçukluların eline geçen şehir 14. yüzyılda Karamanoğulları’nın yönetiminde kalmıştır. 1471 yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır. Silifke 1869 yılında İçel Sancağı’nın merkezi olmuş, 1919 yılında bağımsız sancak haline gelmiştir. 1924 yılında yeni kurulan İçel İlinin merkezi olmasına rağmen, 1933 yılında şimdiki Mersin İli merkez yapılınca Silifke İlçe olarak Mersin İli’ne bağlanmıştır.

 

1.2. İlçenin Konumu

 

Silifke; Doğusunda Erdemli, Batısında Gülnar ve Mut ilçeleri, kuzeyinde Karaman ili, güneyinde Akdeniz ile çevrili şirin bir ilçedir. Toros Dağlarının eteğinde, Göksu Irmağının iki yakasında kurulmuş bulunan Silifke; Güneydoğu Anadolu, Doğu ve Batı Akdeniz ile İç ve Batı Anadolu’yu birbirine bağlayan Devlet Karayolu ağının kavşak noktasında olup, İl merkezi Mersin’e 80 Km. mesafededir

 

1.3. Doğal Bitki Örtüsü ve İklimi

 

Kıyı kesiminde tipik Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazları kurak ve sıcak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Sahilden iç kesimlere doğru yükseldikçe iklim değişmekte; yazlar serin, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir.

Ova ve kıyıdan itibaren kuzeye doğru yer alan dalgalı arazi kuşağındaki makiliklerde defne, zakkum, melengiç, murt, harnup, gibi tipik Akdeniz bitkileri vardır. Makilerden sonra başlayan ormanlar 2000 m’den sonra seyrekleşerek; yerini 2500 m’den sonra çalılıklara ve geniş otlaklara bırakır. Yaylaların ve Toros Dağlarının yamaçlarında oluşmuş bulunan ormanlar Çamdüzü, Gelinsuyu, Ali Baba ve Göksu Vadisi boylarında yoğundur. Ağaç türü olarak, baltalık ormanlarda meşe, pırnal, sandal, sakızlık, tespih, gürgen ve pek az da olsa kayın ağacı; koru ormanlarında ise kızıl çam, kara çam, yükseklerde akçam, katran, ardıç ve sulak yerlerde de köknar yetişmektedir. İlçenin 2.128.540 dekarı orman arazisidir. 

Silifke İlçesi %89’u dağlık % 11’i ovalık olmak üzere 2945 km² yüzölçümüne sahip olup İl yüzölçümünün % 18,5’ini kaplamaktadır. Taşucu ile Atakent kasabaları arsındaki devlet karayolu hattı ile Akdeniz arasındaki bölgeyi kapsayan Silifke Ovası 228.400 dekarlık yüzölçümüne sahip olup, arasından Göksu Irmağı geçer. Kıyı ve ovadan 5 km. kuzeye doğru 200–300 m. yükseklikteki dalgalı araziden sonra başlayan Toroslarda yükseklikleri 500 ile 3000 m. arasında değişen dağlar bulunmaktadır.


2. İLÇENİN TARIMSAL DURUMU

 

Silifke ilçesinde ağırlıklı olarak çilek, limon, zeytin, üzüm, açıkta ve örtü-altında domates yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yüksek kesimlerde yılda 1 ürün alınırken, sahile yakın kısımlarda yılda 2, bazen 3 ürün alınabilmektedir. Yüksek rakımlı mahallelerimizde daha çok tahıl üretimi yapılmaktadır.

 

2.1. Silifke İlçesi Arazi Dağılımı

CİNSİ

ALANI

(Ha)

ORANI

%

Tarım Alanı

Sulu

16.000

18,2

Susuz

37.750

Orman ve Fundalık Alan

             212.854

72,2

Mera Alanı

                1.499

0,5

Kullanılmayan Alan ve Yerleşim Alanı

               26.432

9,1

TOPLAM

             294.535

100


2.2. Tarım Arazileri Sulama Durumu

İlçemiz tarım arazilerinin 16.000 hektarlık kısmı sulanmakta olup, 37.750 hektarlık kısmında kuru tarım yapılmaktadır. Sulu arazilerin 7.000 hektarlık kısmı DSİ sulama kanallarından sulanırken diğer araziler bireysel imkanlar yada çiftçilerin kurmuş oldukları sulama birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla Aksıfat Çayından, Göksu Nehrinden veya artezyen kullanılarak sulanmaktadır.


2.3. Tarım Arazilerinin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

 

Ürün Gurupları

Alanı(da)

Üretim Miktarı(ton)

Oranı(%)

Tarla Bitkileri

302.430

86.855

56,26

Sebze

30.807

251.708

5,73

Meyve

105.284

199.706

18,62

Nadas

98.983

-

19,39

 Toplam

537.504

538.269

100

 

 

 

 

 

2.4. Silifke İlçesi Örtü Altı Varlığı

İlçemizin ova mahalleleri ile Işıklı, Akdere, Yeşilovacık mahallelerinde yoğun olarak seracılık yapılmakta olup, son zamanlarda azda olsa yayla mahallelerinde de seracılık yapılmaya başlanmıştır. İlçemizde 5740 dekar sera varlığı mevcut olup giderek artmaktadır. Sera mevcudumuzun 250 dekarı cam sera, geri kalan 5490 dekarı plastik örtülü seralardır. Cam seralar genellikle Işıklı, Akdere ve Yeşilovacık mahallelerinde kurulmuştur. Seralarımızda büyük oranda domates yetiştirilirken, cam seralarda patlıcan, hıyar yetiştiriciliği yapılmakta, son zamanlarda özellikle plastik seralarda ilk turfanda erik, kayısı,  çilek,muz ve dut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. Çilek yetiştiriciliği örtü altında topraksız tarım yöntemi uygulanarak da üretilmekte olup 200 dekarlık bir alanda topraksız çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır.

 

 

 

2.4.1. Örtü Altı Yetiştiriciliği Dağılımı

Yetiştirilen Ürün

domates serasıAlan(da)

Domates

3165

 Çilek

850

Hıyar

250

Kabak

170

Muz

1050

Üzüm

82

Kayısı

30

Nektarin

0

Fasulye

43

Can Eriği

75

Biber

19

Patlıcan

6

Kavun

0

Dut

0

 

 

 

2.5. Mahallelerde Yetiştiriciliği Öne Çıkan Ürünler

 

MAHALLENİN ADI

YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER

 

MAHALLENİN ADI

YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER

Ayaştürkmenli

Buğday,Arpa,Çavdar

Keben

Nar,Erik,Portakal

Bahçe

Çilek,Limon

Kepez

Üzüm,Erik,Badem

Bahçederesi

Erik,Buğday,Arpa

Keşlitürkmenli

Domates,Erik,Buğday

Balandız

Buğday,Fiğ,Antepfıstığı

Kıca

Elma,Badem,Nohut

Bayındır

Buğday,Üzüm,Fiğ

Kırtıl

Antepfıstığı,Zeytin,Badem

Bolacalıkoyuncu

Çilek,Limon,Nar

Kızılgeçit

Kiraz,Şeftali,Kivi

Burunucu

Çilek,Çeltik,Limon

Kocaoluk

Buğday,Elma,Karnabahar

Bükdeğirmeni

Limon,Portakal,Zeytin

Kocapınar

Zeytin,Nar,Gül

Cambazlı

Buğday,Burçak,Domates

Kurtuluş

Mısır,Çeltik,Çilek

Cılbayır

Buğday,Üzüm,Antepfıstığı

Mara (Kırobası)

Buğday,Elma,Kiraz

Çadırlı

Buğday,Arpa,Mercimek

Nasrullah

Üzüm,Zeytin,Badem

Çaltıbozkır

Buğday,Fiğ,Üzüm

Nuru

Antepfıstığı,Zeytin,Buğday

Çamlıbel

Buğday,Korunga,Fiğ

Ortaören

Erik,Üzüm,Zeytin

Çamlıca

Zeytin,Buğday

Ovacık

Buğday,Elma,Kiraz

Çatak

Ceviz,Elma,Kiraz

Ören

Badem,Domates,Elma

Çeltikçi

Limon,Çilek,Buğday

Özboynuinceli

Buğday,Arpa,Korunga

Demircili

Buğday,Korunga,Nohut

Öztürkmenli

Buğday,Domates,Erik

Ekşiler

Portakal,Limon,Mandalina

Pelitpınarı

Buğday,Nohut,Badem

Evkafçiftliği

Zeytin,Üzüm,Buğday

Sabak

Erik,Üzüm,Zeytin

Gedikpınarı

Buğday,Arpa,Nohut

Sarıaydın

Korunga,Buğday,Elma

Gökbelen

Buğday,Üzüm,Armut

Senir

Antepfıstığı,Zeytin,Badem

Gülümpaşalı

Çeltik,Çilek,Limon

Seydili

Buğday,Domates,Elma

Gündüzler

Buğday,Üzüm,Arpa

Seyranlık

Buğday,Nohut,Üzüm

Hırmanlı

Buğday,Nohut,Üzüm

Sökün

Çilek,Limon,Mısır

Hüseyinler

Domates,Fasulye,Şeftali

Sömek

Domates,Fasulye,Şeftali

Işıklı

Hıyar,Çilek,Zeytin

Şahmurlu

Buğday,Domates,şeftali

İmambekirli

Antepfıstığı,Zeytin,Buğday

Tosmurlu

Zeytin,Buğday,Arpa

İmamlı

Domates,Korunga,Buğday

Türkmenuşağı

Buğday,Korunga,Zeytin

İmamuşağı

Arpa,Antepfıstığı,Harnup

Ulugöz

Limon,Mısır,Nar

Karahacılı

Buğday,Erik,Kayısı

Uşakpınarı

Üzüm,Kiraz,Buğday

Karakaya

Erik,Üzüm,Zeytin

Yeğenli

Buğday,Fiğ,Domates

Kargıcak

Erik,Üzüm,Zeytin

Yenibahçe

Buğday,Arpa,Kiraz

Kavak

Elma,Ceviz,Badem

Yenisu

Üzüm,Badem,Ceviz

 

 2.6.  2016 Yılı Tarla Ürünlerinin Ekiliş Bazında Dağılımı ve Üretim Değerleri

ÜRÜNÜN CİNSİ

EKİLİŞ ALANI (Dekar)

DEKARA VERİM    (kg)

ÜRETİM (TON)

ÜRETİM DEĞERİ (TL)

Sulu

Kuru

TOPLAM

Sulu

Kuru

TOPLAM

BUĞDAY

58.550

145.000

203.550

475

110

43.761

30.632.700

ARPA

150

20.000

20.150

500

125

2.575

1.725.250

MISIR (DANE)

1. ÜRÜN

600

-

600

1.000

-

600

1410

944.700

2.  ÜRÜN

900

-

900

900

810

MISIR (SLAJ)(2.ÜRÜN)

5.000

-

5.000

3.000

-

15.000

2.250.000

ÇELTİK

1. ÜRÜN

5.000

 

5.000

750

 

3.750

 

 

 2. ÜRÜN

5.600

-

5.600

650

-

3.640

7.390

8.646.300

NOHUT

-

47.466

47.466

100

-

4.747

23.735.000

YER FISTIĞI

1. ÜRÜN

600

-

600

-

165

99

170

595.000

2.  ÜRÜN

460

-

460

155

71

SOĞAN (KURU)

-

-

-

-

-

-

-

SARIMSAK (KURU)

-

-

-

-

-

-

-

YONCA (KURU OT)

40

-

40

1.250

-

50

32.500

 FİĞ (KURU OT)

-

2.000

2.000

-

500

1.000

550.000

BURÇAK(KURU OT)

-

700

700

-

200

140

98.000

KORUNGA(KURU OT)

-

15.200

15.200

-

350

5.320

3.458.000

 FASULYE

-

-

-

-

-

-

-

 YEŞİL MERCİMEK

-

220

220

-

115

25

125.000

 ÇAVDAR

-

2.000

2.000

-

150

300

300.000

 SUSAM

 1. ÜRÜN

400

-

400

55

 

22

41

328.000

2.  ÜRÜN

380

-

380

50

 

19

TOPLAM EKİLİŞ(2. ÜRÜNDAHİL)

77.680

232.586

310.266

-

81.929

73.420.450

TOPLAM EKİM ALANI

65.340

232.586

297.926

-

-

-

 

 

 

 
2.7. 2016 Yılında Meyve Bahçelerinin Dikiliş Bazında Dağılımı

ÜRÜNÜN CİNSİ

KAPLADIĞI ALAN (da)

AĞAÇ BAŞINAVERİM(kg)

TOPLAM AĞAÇ SAYISI*

ÜRETİM  (TON)

 

ÜRETİM

DEĞERİ

(TL)

ÇİLEK

18.350

3.000Kg/da

55.050

151.387.500

ÇİLEK (ÖRTÜALTI)

850

5000Kg/da

 

4.250

17.000.000

LİMON

23.600

150

620.850

78.225

86.047.500

PORTAKAL

430

150

11.535

1.710

1.453.500

MANDALİNA

445

100

12.910

1.157.5

983.875

ALTINTOP

32

150

941

125,55

75.330

ZEYTİN

28.750

30

1.068.000

26.985

94.447.500

ARMUT

130

40

10.532

341

1.023.000

AYVA

67 

40

3.059

88

132.000

ELMA (GOLDEN)

30

80

3.927

278

222.400

ELMA (STARKİNG)

2.100

85

46.900

3.778.25

2.644.775

ELMA (AMASYA)

100

80

3.480

260

208.000

ELMA (GRANNY SMİTH)

100

85

2.300

127.5

95.625

ELMA (DİĞER)

40

65

1.150

41

30.750

YENİDÜNYA (MALTA ERİĞİ)

10

40

4.890

189

283.500

ERİK(ÖRTÜALTI DAHİL)

3810

60

180.710

6.057

24.228.000

KAYISI(ÖRTÜALTI DAHİL)

1.300

50

42.050

1.947.5

2.921.250

KİRAZ

900

30

22550

462

1.386.000

NEKTARİN(ÖRTÜALTI DAHİL)

135

60

3.510

178

480.600

ŞEFTALİ

900

60

37.300

1.968

1.476.000

A. FISTIĞI

3.750

4

157.500

560.4

6.164.400

BADEM

2.500

25

83.500

1.652.5

10.741.250

CEVİZ

1750

60

33.600

1.451

22.490.500

AVAKADO

50

55

1080

45

157.500

DUT(ÖRTÜALTI DAHİL)

 18

25

2.230

53

265.000

İNCİR

200

60

16.700

852

3.408.000

KEÇİBOYNUZU

600

70

45.000

2.954

2.363.200

NAR

3.800

40

142.000

5.020

2.761.000

TRABZON HURMASI

20

40

1.950

68

102.000

ÜZÜM

8.100

775

-

6.105

9.157.500

BÖĞÜRTLEN

80

1.100

-

88

264.000

YER KİRAZI

-

-

-

-

-

KİVİ

89

1.560

5.340

120

300.000

MUZ(Örtü altı)

1.050

9.000

-

9.450

16.537.500

TOPLAM

      104.066

 

2.493.494

211.637,2

461.238.955

 *Meyve vermeyen ağaçlar toplam ağaç sayısı içerisinde gösterilmiştir.

 

2.8. 2015 Yılında Sebze Bahçelerinin Ekim-Dikim Bazında Dağılımı

 

ÜRÜNLER

EKİLİŞ ALANI (da)

VERİM (kg/da)

ÜRETİM (Ton)

ÜRETİM DEĞERİ (TL)

LAHANA

100

2.500

250

200.000

MARUL

400

1.700

680

612.000

ISPANAK

20

600

12

30.000

MAYDANOZ

160

800

128

294.400

ROKA

-

-

-

-

TERE

-

-

-

-

NANE

-

-

-

-

KABAK

230

2000

460

345.000

KABAK(ÖRTÜALTI)

170

2.000

340

425.000

HIYAR

HIYAR(ÖRTÜ ALTI)

-

250

-

13.000

-

3.340

-


4.175.000

ACUR

-

-

-

-

PATLICAN

304

2.000

608

456.000

PATLICAN(ÖRTÜALTI)

6

6.000

36

90.000

BAMYA(TAZE)

30

250

7,5

45.000

DOMATES

18.535

11.200

207.592

228.351.200

DOMATES(ÖRTÜALTI)

3.165

10.000

31.650

23.737.500

BİBER(KAPYA)

80

800

64

64.000

BİBER(DOLMALIK)

35

500

17.500

21.875

BİBER(ÖRTÜALTI)

19

2.700

51.3

128.250

KAVUN

65

2.000

130

130.000

KARPUZ

500

3.000

1.500

1.050.000

FASULYE

3.100

700

2.170

4.340.000

FASULYE(ÖRTÜALTI)

43

900

38,7

113.400

BAKLA

2.890

600

1.734

3.988.200

BEZELYE

20

500

10

20.000

BARBUNYA FASULYE

60

500

30

75.000

SARIMSAK

30

450

13.5

54.000

SOĞAN

20

750

15

37.500

HAVUÇ

-

-

-

-

TURP

-

-

-

-

KARNABAHAR

400

1.200

480

600.000

BROKKOLİ

200

1.000

200

400.000

TOPLAM

30.832

 

251.557.5

269.783.325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ ve SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ

3.1. Hayvan Sağlığı

3.1.1. İlçemiz Hayvan Varlığı


Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun önemli ve değişmez sorunlarının başında yetersiz ve dengesiz beslenme gelmektedir. Bu olgu söz konusu olduğunda, hayvansal ürünler taşıdıkları biyolojik özellikleri nedeniyle vazgeçilmez ve diğer besin maddeleri ile ikame edilemez bir konumdadır.

        İnsanın büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı kalabilmesinin yanı sıra, beyin gelişimi bakımından da önemli olan sekiz adet aminoasit, sadece hayvansal kökenli proteinlerde yeterli miktarda bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre sağlıklı bir insanın vücut ağırlığının her kilogramı için günde 1 gr protein tüketmesi ve bunun da % 42’ sinin hayvansal kökenli olması gerekmektedir.

         İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rolü bulunan hayvancılık sektörü; ulusal geliri ve istihdamı artırmak, et, süt, tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayi dallarına hammadde sağlamak, kalkınmaya katkıda bulunmak ve ihracat yoluyla döviz gelirlerini artırmak gibi önemli ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir.

          İlçemizde de hayvancılık her geçen gün gelişmekte, tüm dünyada kabul gören teknikler uygulanmakta, üreticilerimiz gelişen bu teknik oluşumlara kayıtsız kalmamaktadır. 

          Silifke’nin gerek ova gerekse dağlık bölgelerinde hayvancılık yapılmakta, yetiştirilen hayvanlar ile elde edilen hayvansal ürünler pazarlanabilmektedir. Bu da İlçenin sosyo-ekonomik yapısına önemli katkılar sağlamaktadır.

          İlçemizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin büyük bir kısmı ova mahallelerinde yapılmakta olup süt verimi yüksek olan Holshtein ırkı ve bu ırkın melezleri çoğunlukla tercih edilmektedir. Dağlık kesimlerde ise coğrafi sebepler (otlak ve mera yetersizliği, ormanlık alanlar vb.) ve kültürel sebeplerden dolayı çoğunlukla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin büyük bir kısmını çevresel şartlara dayanıklı ve adaptasyonu yüksek olan kıl keçileri oluşturmaktadır.

 

3.1.1.1. Hayvan Sayısının Hayvan Gruplarına Göre Dağılımı

 

                Hayvan cinsi

    Hayvan sayısı

Büyükbaş

11.225

Küçükbaş

195.054

Kedi-köpek

2.307

Tek tırnaklı

314

Kovan

25.428

Kanatlı

190.538

TOPLAM

425

 

3.1.1.2. Yıllar İtibariyle Kayıtlı Hayvancılık İşletme Sayıları

 

YILLAR

      BÜYÜKBAŞ

       KÜÇÜKBAŞ

2009

794

767

2010

863

804

2011

986

903

2012

1070

1019

2013

1236

1065

2014

1276

1295

2015

 

1245

1282


3.1.1.4. Büyükbaş Hayvan Irk Dağılımı

İlçemizde üreticilerimiz çoğunlukla süt verimi yüksek olan Holshtein ırkı hayvanlar ile bu ırkın melezlerini tercih etmektedir.

 

 

İlçe Adı

Saf Kültür

Melez

Yerli

Toplam

Silifke

8962

2263

0

 11.225

 

3.1.1.5. Kanatlı Hayvan Sayıları

 

İlçe Adı

Tavuk

Hindi

Ördek

Güvercin

Kaz

Toplam

Silifke

189.354

619

 332

 492

141

190.388

 

 

 

 

3.2. Su Ürünleri

İlçemizde su ürünlerinin satışının yapıldığı perakende işyerleri ve avcılığı ile ilgili faaliyet gösteren kişiler 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği, 3/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında denetlenmektedir.

Yapılan bu denetimler sırasında su ürünleri ruhsat tezkereleri, sportif amaçla yapılan avcılık, avcılıkta patlayıcı ve zararlı maddelerin kullanılması, su ürünleri istihsal yerlerine dökülmesi yasak olan zararlı ve kirletici maddeleri, istihsal malzemelerinin vasıf, şartları ve bunların kullanılması, trol avcılığı, arızi olarak istihsal edilen su ürünleri, su ürünleri sağlığı ve avcılığı yapılan su ürünlerinin pazarlanması ile ilgili usul, esas, yasak, sınırlama, yükümlülük, tedbir gibi hususlara dikkat edilmektedir. Belirtilen bu hususlara dikkat etmeyen işyerleri veya kişiler hakkında yine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre yasal işlem uygulanmaktadır.

İlçemizde ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili faaliyet gösteren yetiştiricilik tesislerinin, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartı ile 24 Mayıs 2015 tarih ve 29365 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği(2015/20) ne göre destekleme işlemleri yapılmaktadır.

İlçemizde kurulu bulunan su ürünleri kooperatifleri ile gerek mevzuat değişikleri hakkında gerekse bilgilendirme amaçlı olarak toplantılar yapılmaktadır.

İlçemiz, yaklaşık 105 km sahil şeridine sahip olmakla birlikte Göksu Deltasından geçen Göksu Irmağı ile ayrıca bu ırmağın batısında yer alan Akgöl ve Paradeniz adlı lagünlere de sahiptir. Denizlerimizde deniz levreği, çipura, sinagrit, sivriburun, mercan, barbunya, orfoz ve lagos başlıca avcılığı yapılan türlerdir. Akgölde dört tür balık avlanmaktadır. Bunlardan ikisi tuzluluğa toleraslı göçücü balık türleri; Yılanbalığı ve haskefaldir. Ayrıca iki tatlı su balığı sazan ve karabalık bu göle yumurta bırakmaktadır. Paradenizde geleneksel yöntemlerle avcılık yapılmakta olup başlıca avlanan türler, levrek, çipura, sinagrit, mercan, çizgili mercandır. Ayrıca Göksu Deltasında bir başka su ürünü olan mavi yengeçlerin avlanması suyun sıcak olduğu dönemlerde Akgöl ve Paradeniz’ de sürdürülmektedir.

İlçemiz nesli tehlike altında olan denizde yaşayıp karada üreyen deniz kablumbağası Caretta Caretta ve Chelonia mydas’ın  (yeşil kablumbağa) en önemli üreme alanlarından biridir. Yine nesli tehlike altındaki Akdeniz keşiş foku (Monachus monachus) da ilçemizde yaşayan koruma altındaki türlerdendir.

 

3.3. Arıcılık

Silifke ilçemizde arıcılarımızın büyük çoğunluğu gezginci olmadığından arıcılarımız kışın Silifke İlçe merkeze yakın, yazın ise ilçe sınırları içerisinde kalan yayla kısımlarında konaklamaktadırlar. Bal üretimimizde genelde bu bölgelerden elde edilen kır (çiçek) balıdır. İlçemizde özellikle turfanda meyvecilik yapılan yerlerde polinasyon (tozlaşma) arılar tarafından yapıldığından verimde önemli bir artış sağlanmaktadır. Erik, kayısı ve kiraz arılar tarafından polinasyonu sağlanan ilk turfanda meyvelerdendir. Bu çiftçilerimizden bazıları sadece bahçe polinasyonu için arı beslemektedir. Özellikle erik yetiştiricilerimiz çiçeklenme döneminde polinasyonu sağlamak için arı kiralamaktadır.

İlçemizde arıcıların arılarını konaklatmalarında karşılaşmış oldukları en büyük sorunlarının başında arı konaklatacakları yer bulamama konusu gelmektedir. Silifke ovası arı konaklamaya müsait olmasına rağmen çiftçilerimizin yoğun zirai ilaç kullanması nedeni ile bu bölgelere arı kovanı konmamakta bu yüzden de arılardan yeteri kadar yararlanılamamaktadır. İlçe Müdürlüğümüzce bu sorunların çözülmesi için 2015 yılında Arı Kışlatma Kapasitesi ve Kışlatma Alanları tespit edilmiştir. Bölgemizin arı kışlatma bölgesi olması nedeni ile Ekim ayı ile Mayıs ayı arasında diğer bölgelerden üreticiler arılarını kışlatmak için getirmektedirler. Bu gelen arıcılar gezginci olduklarından koloni sayıları da fazla olmaktadır. Kışlatma döneminde ilçemizdeki kovan sayımız 35.000–45.000 kovana kadar ulaşmaktadır. İlçemiz dışından gelen arıcıların sağlık raporları ve plakaları kontrol edilmekte ve plakalı ve sağlıklı olan arıların konaklanmasına Arıcılık yönetmeliğine göre izin verilmektedir.

İlçemizde Mersin Arıcılar Birliğine kayıtlı 336 adet, Silifke Arı Yetiştiricileri Derneğine kayıtlı 150 arıcımız mevcuttur. İlçemizde kayıtlı arıcılarımıza ait 20.480 adet kovan bulunmaktadır. Bunların dışında kayıtlı olmayan ve amatör yada hobi amaçlı arıcılık yapan 188 üreticinin yaklaşık 5000 adet kovanı bulunmaktadır.

 

3.3.1. Silifke İlçesi 2009–2016 Yılları Arası Kovan Varlığı

Yıllar

Kişi sayısı

Kovan sayısı

2009

369

18.023

2010

398

18.958

2011

431

21.368

2012

472

22.917

2013

505

25.328

2014

520

26.113

2015

524

25.488

2016

525

25.231

Arıcılığın gelişmesi amacıyla  HEM (Halk Eğitim Merkezi) tarafından yeterli müracaat oluşması halinde arı yetiştiriciliği kursları açılmaktadır. 2016 yılı içerisinde 80’er saatlik 2 adet Arı yetiştiriciliği kursu açılmış olup toplam 60 kişi kursu başarı ile bitirmiş ve Arı yetiştiriciliği belgesi almaya hak kazanmıştır. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, Mersin Arıcılar Birliği, Silifke Arı Yetiştiricileri Derneği ile yapılan ortak çalışma ile biberiye, akasya, keçiboynuzu, alıç vb. ballı bitkilerden teşekkül eden, 4 tane bal ormanı tesis edilmiştir.

Silifke ilçemizde doğrudan arıcılık ve arı ürünleri ile geçimini sağlayan yaklaşık 524 aile bulunmaktadır.