Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Silifke Ziraat Odası > Koyunların Bakım ve Beslemesi

Koyunların Bakım ve Beslemesi

İvesi ırkı koyunlar bölgemiz iklim koşullarına uygun  bir Ortadoğu koyun ırkıdır. En büyük özelliği sıcak ve kurak iklim şartlarında sürü koyunculuğu şeklinde yetişmesidir.

        Ergin koyun canlı ağırlığı 50-60 kilo koçlarda bu rakam 80 ile 90 kilo arasıdır. Bir sağım dönemindeki ortalama süt verimi 100-150lt dir. İvesiler esas olarak süt ırkı olduğu halde et verimi de pek çok yerli koyun ırkımızdan üstün olup, bazı yabancı et cinsi koyunlarla benzerdir.

Koyunların Beslenmesi: Koyunların, bir üretim yılında kritik dönemler olarak kabul edilen dönemleri vardır. Bunlar sırasıyla; aşım dönemi, gebeliğin son dönemi ve süt veriminin ilk dönemidir. Bu dönemlerde mer'a yemlemesine ek olarak yapılan yemlemenin niteliği ve miktarı, koyunlarda verimliliği etkiler. Besleme programına alınmadan önce koyun ve koçların paraziter mücadelesi yapılmalı ve  gerek duyulan hayvanlar vitamin mineral yönünden desteklenmelidir. Hasta yada çok zayıf olan hayvanlar sürünün verimini arttırmak için üreme grubundan çıkarılmalıdır.

       Flushing: Teke katılmadan 2-3 hafta önce başlayan enerjice zengin yemlerle beslemedir;

 

 Hayvanların eşzamanlı kızgınlığa gelmesini ve doğurmasını sağlar

 İkizlik oranını %20-60 oranında arttırır

Gebeliğin ilk 3 haftasına kadar devam eder

Erken yavru ölümleri önlenir

 Doğuma 1,5 ay kala tekrar ilave besleme yapılır

 Gebelerde %10 canlı ağırlık artışı sağlanır

Daha sağlıklı ve iri oğlak alınır

Koyunların hastalığa karşı direnci artar

Koyunların süt verimi artar

 

      1. Aşım dönemi beslemesi: Koç katımıyla elde edilecek gebeliği en yüksek düzeye çıkarmak ve başarıyla sürdürmek, ikizliği artırmak ve koç katım süresini kısaltmak için aşımdan önce başlayan ve

aşımda da sürdürülen beslemeye, aşım dönemi beslemesi  denir.

           Aşım dönemi beslemesi yaklaşık 4-6 haftalık bir süreyi kapsar. Bu süre içinde koyun başına verilen günlük yem miktarı 1.5 kg'a değin kuru otla birlikte 250-300 g arpaya eşdeğer karma yem olabilir. Ancak koyunlar koç katımında, mer'a da otluyorlarsa, ayrıca kuru ot  vermeye gerek yoktur, yalnız karma yem verilir.

           Katım döneminde koçların beslenmesi de önemlidir. Koçlara verilecek karma yemle ürettiği döl verimi artar ve kalitesi yükselir. Bu şekilde koçlardan gelebilecek kısırlık alt düzeye indirilir.

           Serbest aşımda  30-40 koyuna 1 ergin koç veya 15 koyuna 1 genç koç katılmalıdır.

2. Gebeliğin son dönemi beslemesi: Gebe koyunlarda gebeliğin son 1.5 ayı, yavrunun ana karnında en hızla büyüdüğü ve memenin geliştiği dönemdir. Bu dönemde dengeli ve yeterli beslenen anaçların kuzuları iri olur, memenin gelişmesiyle süt verimi artar ve ayrıca ananın güçlü kalması da sağlanır.

            Gebeliğin son döneminde, 50-60 kg lık bir koyunun gereksinmesini karşılamak üzere 0.5 kg iyi kaliteli kuru otla birlikte 1 kg karma yem verilmelidir.

 

3. Süt veriminin ilk dönemi beslemesi : Koyunlarda süt veriminin en yüksek olduğu dönem, kuzulamadan sonraki ilk 6-8 haftalık dönemdir. Bu nedenle, bu dönemdeki dengeli ve yeterli besleme, en yüksek düzeyde süt elde etme ve süt üretimiyle koyunun vücudundaki besin maddesi kaybını en az düzeye indirmek için gereklidir. Diğer yandan, analarından yeterli miktarda süt emen kuzular da hızlı gelişirler.

           Sağmal koyunlar süt verimlerine göre gruplandırılır. Üretilen her litre süt için kuru otla birlikte 400-600 g karma yem verilir. Karma yem, gruplara sağım sırasında, önce ya da sonra verilebilir. En yaygın olarak uygulanan sistem, genellikle sağımdan sonradır.