Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Silifke Ziraat Odası > SİLİFKE TARIMIN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI

SİLİFKE TARIMIN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI

1. Avantajlar

1.1. İklim

                      Silifke ilçemiz 0 rakımın 2500 rakımına kadar yükseklikte olan arazilerde tarım yapılan bir konuma sahiptir. İklim olarak 0–400 rakımlı olan mahallelerde ve Silifke ovasında Suptropik iklim görülürken 400–2500 rakımlı alanlarda karasal iklim görülmektedir. Bu iklim çeşitliliği bir yandan Avokado, Yer Kirazı, Guava, limon, portakal gibi tropik bitkilerin yetişmesine imkân verirken, can eriği, kayısı, üzüm, dut, nektarın, çilek, gibi ürünlerin örtü altında kış aylarında ve ilk turfanda olarak pazarlanmasını sağlamakta, domates, hıyar gibi ürünlerin yılın on iki ayı pazara sunulmasını, yüksek soğuklama ihtiyacına sahip, elma, armut, kayısı çeşitlerinin başarılı bir şekilde yetiştirilebilmesine imkân vermektedir. İlçemizde ki bu ekolojik zenginlik yetiştirilen tarımsal ürünlerin, tür ve çeşitliliğini artırmaktadır.

                      Silifke ovasında aynı yıl içerisinde bitkilerin iklim isteklerine göre 2 yada 3 ürün alınabilmekte olup, çeltik, buğday, yer fıstığı, susam 2. ürün olarak ekilmektedir. Göksu Vadi mahallelerinde oluşan mikroklima dolayısıyla can eriği gibi ürünler ilk turfanda olarak hasat edilmekte, ayrıca ürünlerin, renk tat ve aromalarının diğer bölgelerde yetişen ürünlere göre daha cazip olması nedeniyle daha yüksek fiyatlara satılmaktadır.

                      Genel anlamda özellikle denize yakın tarım arazilerinde nem dolayısıyla oluşan fungal hastalıklar tarımda üretimi kısıtlayan en büyük etmenlerdendir. Ancak İlçemizde yıl boyunca esen meşhur poyraz hava oransal nemini %50-60 civarına düşürmekte ve fungal hastalıkların oluşumunu azaltmaktadır.

 

 1.2. Topoğrafik Yapı

                      İlçemizin yaklaşık 9000 hektarlık kısmı Silifke ovasında yer almaktadır. Silifke ovasında yer alan Göksu deltası içerisinde deniz kenarındaki çorak arazilerde çeltik yetiştiriciliği için uygun alanlar oluşturmaktadır. Ayrıca Silifke ovasının kuzey kesiminde denize paralel uzanan dağların güney kısımları, yüksek ışıklanma süresi ve kuzey tarafının kapalı olması sebebiyle örtü altı üretiminde erkencilik için uygun bir alan sağlamaktadır.

1.3. Paketleme ve Soğuk Hava Depolama Tesisleri;

                      İlçemizde 14 adet yaş meyve ve sebze paketleme tesisi bulunmakta ve çoğunlukla bu tesisler aracılığıyla ürünlerimiz ihraç edilmektedir. Atayurt ve Silifke halinin yanı sıra bu tesislerde de sözleşmeli üretim yapılarak çiftçilerimizin ürünleri pazarlanmaktadır. Ayrıca nar ve limon gibi ürünler Kırobası mahallesinde bulunan doğal soğuk hava depolarında kış aylarında depolanabilmektedir. Üzüm, Buğday gibi ürünler ilçemizde bulunan sanayi tesislerinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

 

1.4. Jeopolitik durum

                      İlçemiz Mersin- Konya ve Mersin-Antalya karayollarının buluşma noktasında yer almaktadır. İç Anadolu bölgesine ve Batı Akdeniz bölgesine karayolları ile ulaşımda stratejik öneme sahiptir. Bu yolların kenarına kurulan küçük satış yerleri ile çiftçilerimiz çilek, nar, portakal gibi ürünlerine direk tüketicilere pazarlayabilmektedirler. İlçemizin Mersin Limanına yakın olması ihracat ve pazarlamada kolaylık sağlamaktadır.

1.5. Su ve Sulama Durumu

                      İlçemizde sulama kaynağı olarak Göksu Nehri, Aksıfat Çayı gibi önemli sulama kaynakları mevcut olup, toplam tarım arazisinin %24 lük kısmı bu kaynaklarla sulanmaktadır. Yapılacak olan Kayraktepe ve Aksıfat barajlarında su tutulmasıyla birlikte sulanabilir arazinin büyük oranda artması hedeflenmektedir. Su kaynaklarının yeterli düzeyde olması dolayısıyla su ürünleri üretimi konusunda İlçemizde gerek deniz içerisinde gerekse tarla balıkçılığı ve Aksıfat Deresi üzerinde su ürünleri tesisleri bulunmakta ve sayısı yıllar itibariyle artmaktadır.

 

1.6. Tarım Kültürü

                      İlçemizde yaklaşık 50- 60 yıldır çilek ve çeltik tarımı 70–80 yıldır limon ve portakal tarımı, 40–50 yıllık bir zamandan bu yana örtü altı tarımı yapılmaktadır. Bu ürünlerde gerek üretimi yapan çiftçilerimizde gerekse çalışan işçilerde tarım kültürü oluşmuştur. Bu kültür sayesinde elde edilen bilgi ve tecrübeler gelecek nesillere aktarılmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır.

 

1.7. Tarımsal Örgütler

                      İlçemizde 7 tane Üretici Birliği, Ziraat Odası, 43 faal Kooperatif ve Arıcılar Derneği bulunmaktadır. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri, Damızlık Süt Üreticileri Birliği, Koyun Keçi Üreticileri Birliği ve Arıcılar Birliğinin ilçemizde şubeleri bulunmaktadır. Üretici Birlikleri çiftçilerimizin ürünlerinin pazarlanmasına,  Tarım Kredi Kooperatifleri ürün girdi temin etmelerinde yardımcı olmakta, diğer oda, birlik ve dernekler ise çiftçilerimizin tarımsal konularda eğitimlerini sağlamaktadırlar.


1.8. Kontrollü Üretim Modelleri

                      İlçemizde çiftçilerimiz İyi Tarım, Organik Tarım ve Sözleşmeli Tarım yaparak üretim yapmakta, bu kapsamda çiftçilerimizin üretim alanları denetlenmekte, yapılan uygulamalar kayıt altına alınmakta, toprak analizi yaptırılarak bilinçli gübre uygulaması yapılma sağlanmaktadır. Yoğun gübre ve ilaç kullanılan Silifke ovasının %11’lik kısmında İyi tarım Uygulamaları yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 1000 dekarlık bir alanda Organik Tarım yöntemiyle ürünler üretilmektedir. Bu alanlarda ürün analizleri ile kalıntı analizleri yapılarak zirai ilaç kalıntısı olmayan ürünler sertifikalı olarak pazarlanmaktadır. 

 

1.9. Doğal Bitki Örtüsü

                      İlçemizde doğal olarak yetişen bitkilerden özellikle defne ve keçiboynuzu,  çiftçilerimize önemli gelir kaynakları oluşturmaktadır. Çiftçilerimiz doğal olarak yetişen bu ürünleri ormanlık ve diğer alanlardan toplamakta, kesim yapmakta ve satarak öneli gelirler elde etmektedirler. Ayrıca doğada yetişen ballı bitki florasının çeşitliliği dünyanın en kaliteli ballarının ilçemizde üretilmesine imkân vermekte ve Silifke yaylalarında yetişen arıcılarımız uluslararası yarışmalarda derece almaktadırlar.

 

1.10. Denize Yakınlık

                      Silifke ilçemiz Akdeniz kıyısında kurulmuş ve kuruluşundan itibaren önemli geçim kaynaklarında birisi balıkçılık olmuştur. İlçemizde olta ile kendi balık ihtiyacını karşılayan kişilerin yanısıra gerek deniz içerisinde kurulan balık çiftliklerde balık yetiştiriciliği yapılmakta gerekse Trol ve Gırgır gibi teknelerle balıkçılık yapan 600 balıkçımız geçimlerini bu yolla sağlamaktadırlar.

 

2. Dezavantajlar

2.1. Sulama Durumu

                      Tarım arazilerimizin büyük bir bölümünde (% 76 ) kuru tarım yapılmaktadır. Kuru tarım yapılan alanlarda çiftçilerimiz tatmin edici verim ve gelir elde edememekte bunun sonucunda düşük gelir seviyesine sahip çiftçilerimiz ova mahallelerine göç ederek seracılık yapmaktadırlar. Bu mahallelere su gelmesiyle çiftçilerimizin ova bölgelerine göçmeleri önlenmiş olacaktır.

 

2.2. Kayıt Dışı Üretim

                      Çoğunlukla kayıtsız olan üretim sonucunda çiftçilerimizin kimyevi ilaç ve gübre kullanımları kendi iradeleri ile olmakta ve bu kimyevi ilaç ve gübre kullanımlarında ticari kaygı öne çıktığından insan ve çevre sağlığı önemsenmemektedir.

 

2.3. Tarım Arazilerini Küçük ve Parçalı Olması

                      Tarım arazilerinin ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de miras yoluyla bölünmesi işletme büyüklüklerinin küçülmesine bu nedenle üretim girdilerinin daha yüksek olmasına ve ekonomik bir üretim gerçekleşmemesine neden olmaktadır.

 

2.4 Çayır ve Mera Alanlarının Yetersizliği          

                      İlçemizde 11.419 adet büyükbaş hayvan ve 199.675 adet küçükbaş hayvan olmasına rağmen mera alanımız yaklaşık 15000 dekardır. Hayvan mevcudumuza oranla mera alanımız yetersiz kalmaktadır.