Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Silifke Ziraat Odası > Buzağa Bakımı ve Beslenmesi

Buzağa Bakımı ve Beslenmesi

         Sığır yetiştiriciliğinde temel esaslardan birisi her inekten yılda bir kez sağlıklı yavru alınmasıdır. Sağlıklı bir buzağı elde etmek gebelik döneminde ananın uygun bakım ve beslenmesiyle başlar ve doğum sonrası bakım ve beslenmesiyle devam eder.

        Ağız sütünün bileşimi annenin kuru dönem beslenmesiyle yakından ilgilidir. Kuru dönemde vitamin yönünden yetersiz beslenme ağız sütündeki vitamin yoğunluğunu olumsuz yönde etkiler. 

        Doğumu takip eden ilk 6 aylık dönemde buzağılar yaşam süreleri boyunca sağlayacakları boylanmanın % 50 sini gerçekleştirirler. Bu dönemde gerekli boy gelişimi sağlanamaz ise daha sonraki dönemde bu eksiğin telafi edilmesi mümkün olmamaktadır. Unutulmamalıdır ki bir canlının yediğinden yararlanmasının en yüksek olduğu gün doğduğu gündür ve gün geçtikçe birim canlı ağırlık artışı kazancı için harcamanız gereken para artacaktır.

         Ağız sütü, normal sütle kıyaslandığında, A Vitamini bakımından 10 kat daha zengindir ve  çok yüksek oranda protein içerir. Bağırsak hareketlerini tetikleyici ve yumuşatıcı etkileri sayesinde, buzağıların bağırsaklarında bulunan zararlı maddelerin dışarıya atılmasını sağlar. Ağız sütü, doğumdan 3 gün sonra normal şeklini alır.

Buzağılar doğar doğmaz ya da en geç 24 saat içerisinde annelerinden ayrılmalı ve ayrı bölmelerde barındırılmalıdır.   

       Yeni doğmuş buzağıların doğumu takiben  1-2 saat içinde canlı ağırlıklarının %5 i kadar yaklaşık 2 litre ağız sütü almaları sağlanmalıdır. Gün içerisindeki ikinci besleme bundan 12 saat sonra yapılmalıdır. İlk 24 saat içinde toplamda vücut ağırlığının %8-10’u olan 4-5 litre ağız sütü içirilmesi çok önemlidir.   

           2.haftadan itibaren yaklaşık 4-5 lt süt mümkünse yaklaşık 50gr buzağı başlangıç yemi ve alıştırmak için kaliteli kuru ot ve temiz su verilmeye başlanmalıdır. Buzağılara öncelikle verilip, tüketilmesi gereken yem; yoğun yem dir. 100 kg’lık vücut ağırlığı için en az 1 kg buzağı başlangıç yemi tüketmeleri sağlanmalıdır.

        Buzağılar 1.5 ayını doldurduklarında, verilen süt miktarı kademeli olarak düşürülür. Buzağılar 3 aylık olunca ve günlük 0,8-1 kg kesif yem tüketebildikleri zaman sütten kesilebilir. Sütten kesilmiş buzağılara, yiyebildikleri miktarda kaliteli kuru ot ve kesif yem verilmelidir. Kuru ot azdan başlayarak iştaha göre artırılarak verilir. Üçüncü aydan sonra buzağı büyütme yemine geçilmelidir. 

3 aylık yaştan küçük olan hayvanlara su içeriği yüksek olan silaj ve taze mera otları verilmemelidir. Bu yem tüketimini sınırlar ve büyümeyi olumsuz etkiler.

      4. aydan itibaren  altı aylığa kadar buzağılara buzağı büyütme yeminden verilmeye başlanır. Verilen kuru otun kalitesine bağlı olarak verilecek yoğun yem miktarı 1,5-2 kg ile sınırlanır. Bu miktar günlük iki öğüne paylaştırılarak verilir. Uygun bir buzağı bakım ve beslemesi ile 4 aylık yaşta tam ergin bir hayvanın sindirim ve işkembe sistemi ölçüsüne ulaşmış olur.