Silifke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Monilya

T.C.

SİLİFKE

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

  

TARIMSAL DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

  

BROŞÜR NO:2013–17

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE

AĞAÇLARINDA MONİLYA

                                     

 

          HAZIRLAYAN: İBRAHİM SERHAT GÖKTAŞ

 

 

 

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE

AĞAÇLARINDA MONİLYA

(Sclerotinia laxa Aderh et Ruhl.)

(Sclerotinia fructigena)

 

Hastalık etmeni olan fungus kışı hastalıklı meyveler ve dallar üzerinde misel halinde geçirir. Hastalanmış dal ve meyveler üzerinde ilkbaharda konidiler meydana gelerek açmış olan çiçekleri enfekte eder. Hastalık konukçusunun çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerinde belirti oluşturur.

Hastalığa yakalanmış çiçeklerin petal yaprakları, dişicik borusu ve erkek organları kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Hasta çiçekler dal üzerinde kurur ve mumyalaşır.

       


Meyve enfeksiyonları genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir. İlk belirti meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir. Lekelerin etraflarında açık kahverengi bir halka bulunur. Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, ancak leke çukurlaşmaz.

Meyve üzerindeki misel kütlesi zamanla meyveyi buruşturur ve tamamen kurutur. Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalırlar.

Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur, kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde yâda uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir.


     


Kanser yaralarının altındaki parankima dokusu erir ve kahverengine döner. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklarda ölürler ve dala asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma görülür. Çok yağışlı dönemlerde zarar %80–90 olabilmektedir.

Kültürel mücadele
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı. 
2. Yere dökülen mumyalanmış meyveler temizlenmeli ve imha edilmeli.
3. Dallarda asili kalan mumyalaşmış meyveler toplanmalı, hastalıklı sürgün ve dallar budanmalı ve budama artıkları imha edilmeli.
4. İlkbaharda ağaçlar çiçek açtıktan sonra devamlı kontrol edilmeli ve hastalıktan zarar gören sürgün ve çiçekler infeksiyon noktasının biraz altından kesilerek uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli.

5. Hasattan sonra meyveler depolanacaksa mümkün mertebe yaralanmamasına ve zarar görmesi engellenmeli ve depolarda düşük sıcaklıklar ( her meyve için uygun ve düşük olan sıcaklıklar) tercih edilmeli. 

6. Hasattan bir ay önce yine meyve bahçeleri gözleme alinmali ve hastalıktan dolayı enfektelenmiş ve zarar görmüş meyveler ağaçlardan uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli. Meyve uzaklaştırma işlemleri nemli ve rüzgarın olmadığı erken saatlerde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

1. İlaçlama: %5–10 çiçek açtığı dönemde

2. İlaçlama: %90–100 çiçek açtığı dönemde yapılmalıdır.

İLAÇLAMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

İlaç seçiminde mutlaka uzman kuruluşlardan yardım alınmalıdır.

İlaç etiketleri çok iyi okunmalıdır.

Önerilen doza mutlaka uyulmalıdır.

Etiketlerde yazılı kültür bitkisinden başka bir bitkiye kesinlikle kullanılmamalıdır.

İlaçlamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

İlaçlamalarda mutlaka eldiven, maske, koruyucu elbise giyilmelidir.

Uygun alet ve ekipman seçilmelidir.

İlaçlama esnasında hiçbir şey yenip içilmemelidir.

İlaç etiketi üzerinde yazılı son ilaçlama ile hasat arsındaki süreye mutlaka uyulmalıdır

                  SİLİFKE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI


                          Adres  :Saray Mah. Sanatçılar 2 Sok.

                          Kat:3 No:16      Telf   :0 324 714 49 13

                                                     Faks :0 324 714 49 13

                                          web adresi:silifkeziraatodasi.org.tr